ÚvodNovinky a článkyModality a submodality

Modality a submodality

V tomto článku se dozvíte, čemu říkáme modality a čemu submodality a jakým způsobem s nimi pracovat proto, abychom dosahovali co nejlepších výsledků při práci na sobě samých (a nebo s ostatními).

Modality a submodality

Určitě se shodneme, že máme 5 reprezentačních systémů: zrak, sluch, pocity v těle, chuť a čich. Všechny naše zážitky, aby byly uchovány v naší mysli a paměti musí projít skrz tyto jednotlivé smysly. Ve smyslu práce s našimi vzpomínkami a zážitky budeme těmto pěti reprezentačních systémům říkat modality. Z těchto modalit se skládají všechny naše zážitky a zkušenosti ať již prožité, nebo vytvořené uměle v naší hlavě (mimochodem, všechny vzpomínky jsou uměle vytvořené a zkreslené na základě našich preferovaných reprezentačních systémů).

Když pracujeme na nějakém problému pomocí Faster EFT, věnujeme se modalitám tím způsobem, že klientovi říkáme, aby se soustředil na to, co vidí, co slyší, co cítí v těle, apod. Mnohdy pouze práce s hlavními podněty z těchto rep. systémů stačí na dosahování změn.

Někdy však klient není schopen se přílišně asociovat do dané události, či vzpomínky a my nemáme potřebujeme skutečně prozkoumat submodality - tzv. kvality jednotlivých modalit a jejich vlastní stavební bloky, abychom byli schopni provádět změny rychleji, lépe a přesněji.

 

Přejděme tedy k hlubšímu vysvětlení a rozdělení submodalit.

 • Zrak- jaký je obraz, který člověk ve vzpomínce vidí?
  • je ostrý nebo rozmazaný
  • je daleko nebo blízko
  • je barevný nebo černobílý
  • vidí lidé ve vzpomínce sama sebe, nebo vidí vzpomínku vlastníma očima (disasociace vs asociace)
 • Sluch- co člověk ve vzpomínce slyší
  • je zvuk tichý, nebo hlasitý
  • jaká je lokace zvuku - slyší jej uvnitř hlavy, kde přesně a nebo zvuky přichází zvenčí
  • je tempo zvuku rychlé, či pomalé
  • jaký je tón zvuku
 • Pocity- jaké jsou ke vzpomínce přiřazeny pocity
  • kde přesně se pocit nachází
  • jaká je síla daného pocitu, nebo váha
  • jedná se o teplo, těsnost, tíhu, sevření, ….
  • je to jako - metafora - něco co by reprezentovalo tento pocit (například je to jako kámen na hrudi) - velikost toho kamene, jeho tíhu, tvar, strukturu, barvu

Toto bylo celkově základní nejdůležitější rozdělení, tak aby měl každý představu, o co se jedná.

Proč jsou submodality tak důležité?

Pro nás jsou důležité především s ohledem na to, že díky tomu můžeme přesně "Cílit". Co znamená přesně cílit? To je přesně to, co potřebujeme, abychom odstranili jakýkoli problém. Abychom neutralizovali jakoukoli vzpomínku či událost.

Někdy naše mysl vidí totiž obraz a nebo slyší zvuk, či cítíme pocit jako celek a ťukání prostě nefunguje nebo spíš změny nejsou tak rychlé, jak bysme chtěli. Jelikož submodality jsou tyto kvality jednotlivých modalit, je potřeba se soustředit přesně na ně.

Tím skutečně cílíme na to, jak naše podvědomí a mysl reprezentují a jak vnímáme tyto události. Změnou těchto submodalit (a to nejenom pomocí ťukání), dosahujeme nevídaných a rychlých výsledků.

Věnujte tedy těmto submodalitám velkou pozornost v okamžiku, když na něčem osobním pracujete u vás či se svými klienty. Je to oblast, při jejímž využití urychlíte maximálně svou práci a výsledky budou ty nejznamenitější.

I v NLP (Neuro-Lingvistické Programování) je mnoho technik, které využívají právě submodality k tvoření obrovských změn velice rychle.

Myslím, že by bylo dobré, některé techniky si představit a uvést u nich konkrétní postup a návod.
Podívejte se, jak vypadají některé z technik NLP: Uzdravte své srdce.