ÚvodNovinky a článkyZůstaňte s námi navždy

Zůstaňte s námi navždy

Ještě před Vánoci jsem slíbil, že napíšu nový článek, který pomůže těm, co ztratili někoho blízkého a nemohou se s tím nějak vyrovnat.

Prožívat období zármutku ze ztráty je naprosto běžná lidská věc, ale jak dlouho bychom se měli vlastně trápit?

 
Strážní andělé

Je na tom vůbec něco dobrého? Já osobně si to nemyslím. Pokud se právě trápíte nad někým, kdo odešel do místa, odkud není návratu, chtěl bych, abyste se teď zastavili a položili si následující otázku: "Jak dlouho byste chtěli, aby se trápilo vaše dítě?"

Myslím, že pokud děti máte a nebo se alespoň dokážete vcítit do stavu, jako byste je měli. Určitě byste nechtěli, aby se trápily. Ano, dějí se strašné věci, ale je to stále jen život.

Nalezl jsem a přeložil jeden zajímavý proces, jehož autorem je Robert Dilts.

Tento proces slouží k vyřešení zármutku uklidňujícím a uzdravujícím způsobem.

Tento proces obsahuje 11 kroků, které možná budou vyžadovat trochu snahy a představivosti, ale i tak není nijak složitý.

Postup vyřešení zármutku

 1. Spojení se se ztrátou osoby
 2. Vstoupit do rozumného objektivního stavu
 3. Vymyšlení dvou entit, které budou sloužit jako naši strážní andělé
 4. Vytvoření hologramu osoby, kterou jsme ztratili
 5. Oživení jejího obrazu
 6. Tato osoba se stane naším mentorem, která nám předá dar
 7. My jí také předáme náš dar
 8. Vytvoření spojení srdcí s touto osobou
 9. Podělit se o tento zážitek
 10. Osoba, co by náš mentor se připojí k ostatním našim mentorům
 11. Přivedeme naše mentory do naší ztráty, abychom urychlili naše uzdravení

1) Spojení se se ztrátou osoby

Věnujte svou pozornost vašim pocitům oddělení, smutku nebo zármutku.

Pokud je to vhodné (závisí na situaci a lidech, kterých se to týká), začněte myslet na osobu, kteoru jste ztratili.

2) Vstupte do rozumného a objektivního stavu

Mentálně se přesuňte ze současného stavu. Vytvořte si ve vaší mysli stav moudrosti a vyrovnanosti. Věnujte tomuto kroku určitě dostatečný čas a opravdu vstupte do tohoto stavu.

3) Naši strážní andělé

Vymyslete si dvě osoby, od kterých byste chtěli, aby vám posloužili jako strážní andělé. Musí to být dva mentoři, kteří v jistém smyslu vždy zůstanou vaší součástí.

4) Vytvořte hologram osoby, kterou jste ztratili

Použijte své ruce a představivost, abyste ztvártnili (vymodelovali) hologram osoby, kterou jste ztratili a to v životní velikosti.

Představte si, že je vytváříte v jejich ideálním stavu. Všimněte si jakýchkoli negativních, či bolestných myšlenek při spojení s touto osobou.

Nyní dejte všechnu tuto negativitu do košíků, na kterých jsou připevněny balónky a tyto balónky všechnu tu negativitu odnesou pryč.

5) Oživte vytvořený obraz této osoby

Představte si, že můžete přivést jakousi spirituální energii, která tuto osobu přivede k životu a bude k vám moci mluvit svým vlastním hlasem.

6) Představte si tuto osobu, jako vašeho mentora (rádce) a představte si její dar vám

Zažijte to z její perspektivy (dívejte se na sebe jejíma očima).

Všimněte si, že tato osoba vám může být novým životním rádcem.

Vraťte se sami do svého těla a zeptejte se této bytosti: "Jaký dar jsi mi chtěla dát?"

Podívejte se na sebe jejíma očima a dovolte, aby odpověděla.

Představte si symbol daru, který vám dává.

7) Představte si dar pro tuto osobu z vlastní perspektivy

Vraťte se zpět do první osoby (koukejte svýma vlastníma očima) a odpovězte na stejnou otázku. Jaký dar jste chtěli této osobě dát.

Představte si symbol, který reprezentuje dar pro tuto osobu.

8) Vytvořte spojení mezi vašimi srdci

Vyměňte si navzájem své dary a představte si, že vaše srdce jsou jemně propojena věčným stříbrným paprskem energie

9) Podělte se s někým blízkým o tento zážitek

Uctěte tento dar a jeho místo ve vašem životě tím, že se o tento zážitek podělíte s někým, komu věříte.

Nyní postačí, abyste si představili, jak byste se mohli podělit, abyste jej udrželi naživu.

Požádejte svého nového mentora, který vám s tímto může pomoci.

10) Připojte tohoto nového životního rádce, k vašim ostatním rádcům (mentorům)

Představte si, jak je tento nový mentor přivítán mezi vašimi již současnými mentory.

11) Přeneste své mentory a váš dar do situace ztráty

Přineste svůj dar, vaše mentory a strážné anděly do situace ztráty.

Dopřejte si dostatek času, abyste mohli prožít jejich léčení a moudré energie, které transformují váš smysl pro rovnováhu, vědění a osobní rozvoj.

Závěr

Nyní doufám, že se vám značně ulevilo a kdykoli budete mít pocit, že by to ještě nebylo ono, klidně celý proces zopakujte. Pravda však je, že možná pouze jednou jedinkrát bude stačit pro to, abyste změnili svůj zármutek v rovnováhu a pochopení.

Další čtení

V případě, že jste se pro tento proces nerozhodli a nebo se vám z nějakého důvodu nedaří dosáhnout požadovaného výsledku, možná by vás mohly zajímat ještě také informace obsažené v jednom starším článku o zármutku a jak jej řešíme ve FasterEFT.