ÚvodNovinky a článkyVirtuální brýle a sugesce

Virtuální brýle a sugesce

Virtuální brýle

V tomto článku bych velmi rád navázal na předchozí, který byl věnován uzdravení zraku. Chtěl bych zde uvést zajímavý případ, který jasně demonstruje, jakou moc má naše podvědomá mysl a sugesce a jak prospěšné nám mohou být při řešení zdravotních problémů.

Nyní se nebudeme bavit o běžném placebu, ikdyž to tímto malinko zavání. Spíš bych chtěl uveřejnit příběh, který vypráví Dr. Richard Bandler (spoluautor Neuro-Lingvistického programování).

Dr. Richard Bandler při jednom experimentu přišel k nemilému úrazu. Jednalo se o to, že se mu do očí dostala velmi nebezpečná chemikálie a jeho zrak byl velmi poškozen.

Lékaři mu nedávali žádnou šanci na uzdravení jeho zraku. Tkáň v očích měl natolik zjizvenou popálením, že byl schopen vidět pouze přes brýle, které byly silnější než dno lahve od Coca-Coly.

Dr. Bandler říká, že s těmito brýlemi viděl docela dobře, ovšem problém byl, když je někde odložil. Pak je hledal tak dlouho, až uslyšel obvyklé křup a brýle již nebyly brýlemi v tom pravém slova smyslu.

Jelikož Bandler je hlava zapomnětlivá, tato situace se opakovala velmi často.

Co mnozí z lidí, kteří se zajímají o NLP nevědí je, že krom spoluautorství Neuro-Lingvistického Programování, Bandler také vášnivý vědec a měl příležitost testovat a hrát si s technologiemi, na o kterých asi mnozí z nás nebudou mít tušení, že vůbec existují.

Z jeho výzkumů však pro něj byla zajímavá jedna věc. Pokud člověk nosí 2-3 dny brýle s čočkami, které obracejí svět vzhůru nohama, po jejich sundání náš mozek dále převrací svět vzhůru nohama, jakoby toto byl normální stav. Tento stav posléze trvá i několik hodin.

Bandler díky těmto poznatkům šel ve svém výzkumu ještě dál. Pokud víte něco o NLP, určitě víte, že se velkou měrou krom stovek technik používá také hypnóza a navozování hypnotického tranzu.

Představte si, že byste byli schopni používat své oči, jako lupu. Pomocí hypnózy a post-hypnotické sugesce je toto možné. Stačí, když si lidé představí, že v ruce drží opravdovou lupu a náš mozek posléze dokáže zázraky.

Vědom si tohoto, Bandler uvažoval o svých brýlích a jejich neustálém ztrácení a rozbíjení. Řekl si, proč nezkusit, vytvořit virtuální brýle.

Bandler si vytvořil jakési virtuální čočky, které při auto hypnóze vložil do svých očí, porovnával a upravoval jejich výkonnost s brýlemi, které dosud musel používat.

Výsledkem jeho snažení bylo, že skutečné brýle již nepotřeboval a viděl stejně dobře, jako s nimi.

Co bylo ovšem ještě zajímavější? Při návštěvě očního lékaře a všemožných vyšetřeních mu bylo po nějaké době sděleno, že zjizvená tkáň, která již neměla nikdy zmizet, se úplně vytratila a jeho oči se uzdravily.

Říkáte si možná, jistě, zajímavý příběh, ale co z toho plyne pro mě? Možná neovládáte auto-hypnózu, abyste byli schopni si oči uzdravit.

Všimněte si však, že velmi důležitou částí hypnózy je tzv. sugesce.

Ve FasterEFT nahlížíme na hypnózu jako na běžný stav, který umožňuje naší mysli, představit si a cítit, jakoby ta konkrétní věc byla skutečná. Také naše problémy jsou jakési hypnotické stavy tranzu a způsob, jakým o nich přemýšlíme, se stává sugescí.

Stěžujeme-li si tedy nad tím, že se nám něco horší, dáváme naší podvědomé mysli jasný signál toho, co si přejeme.

Na základě toho si vytváříme mnohem horší budoucnost.

Co však, kdyby naše všechny sugesce byly úplně jiné. Co kdybychom si neustále afirmovali pevné zdraví a všechny dobré věci, které by nás mohly potkat.

Vždy to funguje oběma způsoby. Ať už opravdu chceme cokoli, tomu musíme věnovat naši pozornost. Ne tomu, čemu nechceme.

A všimněte si jedné věci. I Bandlerovi původně lékaři sdělili, že jeho oči se nikdy nespraví a bude muset nosit "půllitry" na nose až do konce života...

Jak takové negativní sugesce řešíme ve FasterEFT? Všechny procesy FasterEFT k tomu směřují. Pro dosažení toho, co chceme, je však nejlepší tzv. A.R.T. Of Change (Umění změny), který můžete nalézt ve 2. knize a netýká se opravdu jen zdraví, ale i všeho ostatního v našem životě.

Neboť ne to, co chceme, ale více toho co již máme uvnitř, to do našeho života přitahujeme.

Chcete se naučit řešit vaše zdravotní problémy a bolesti pomocí FasterEFT? Pořiďte si novou eKnihu: Uzdravte svou mysl, uzdravíte svoje tělo.