O štěstí

V této době jste jistě měli příležitost číst mnoho článků o štěstí a o tom, že šťastní máme být vždycky, že k němu nic nepotřebujeme apod. Já bych se však na štěstí chtěl podívat z jiného úhlu. Ne z pozice toho, že jsem, nebo nejsem šťastný, nýbrž že v životě máme a nebo nemáme štěstí.

Štěstí

To, zda-li v životě máme nebo nemáme šťěstí úplně nerozhodujeme my sami. Tedy alespoň ne na vědomé úrovni. Mnohdy žijeme s přesvědčeními, které nám někdo do života přinesl. Já si například vzpomínám, jak mi mamka říkala, že my v rodině štěstí nemáme. Říkala, že nám se štěstí vyhýbá a my například nikdy nic nevyhrajeme apod. Můžeme za to vinit vesmír, Boha, okolnosti, osud, cokoli… Je úplně jedno koho, prostě jej nemáme, ale jsou tu lidé, kteří ho prostě mají.

Štěstí je Inside Job

Já také tvrdím, že štěstí je tzv. inside job (vnitřní práce). Ale jak to udělat? Jak je možné, že někteří lidé vyhrávají v soutěžích a dějí se jim šťastné věci, zatímco my ostatní na výhry nečekáme a dobré věci se nám zase tak často nedějí?

Říká se, že před Bohem jsme si všichni rovni. Tak jak je to možné, že někteří mají a my ne?

Jak jsem již říkal. Jedná se zejména o naše vnitřní přesvědčení, které jsme získali. Teď je úplně jedno, jakým způsobem. Zda-li nám je tedy někdo předal a my jsme je přijali za vlastní a nebo zda-li jsme je na základě našich úspěchů a neúspěchů vytvořili.

Chci tím tedy říci, že když budeme mít jiné přesvědčení o tom, jak moc šťastliví jsme, bude to jinak?

Jistě. Přesně tak. Pochopíte to na základě následujícího příkladu.

 

NE-Šťastný experiment

Kdysi byl právě pro účel ověření teorií o štěstí vytvořen zajímavý experiment. Byly vybrány dvě skupiny lidí, které čítaly několik jedinců s odlišnými přesvědčeními. Jedna skupina lidí o sobě tvrdila, že v životě nemají štěstí a druhá naopak tvrdila, že v životě štěstí mají.

Jednotlivci z těchto odlišných skupin byli posláni na dobrodružnou výpravu za štěstím v podobě jakési fyzické cesty, kterou museli projít a někde na ní byly schované peníze. Nebyly schovány na jednom místě. Byly různě rozmístěny kolem celé cesty a každý, kdo procházel touto cestou, měl za úkol nalézt co nejvíc "pokladů".

Všichni měli naprosto totožné podmínky a nikdo nemohl nikomu říci, kde jsou peníze uschovány.

Po ukončení celého experimentu se jednoznačně prokázalo, že jednotlivci kteří tvrdili, že nemají štěstí, nenalezli buď nic a nebo velmi málo. Naopak jednotlivci, kteří o sobě tvrdili, že v životě štěstí mají, se vrátili s podstatně většími úlovky.

Na základě tohoto experimentu bylo prokázáno, že skutečně štěstí není otázkou náhody ani času ani příležitostí, nýbrž schopnosti příležitosti vyhledávat a také způsobu, jakým se na svět díváme.

Schované poklady byly skutečně příležitosti, které někteří vidí a jiní ne.

Možná jako první, co si řeknete, když se jedná například o nějakou soutěž, bude: "To nemá smysl, zase nic nevyhraju!"

A i přesto, že doufáte, vnitřně to vidíte přesně takhle. Ano, doufat je dobré, ale doufat neznamená věřit. 

Když si nějakou událost představíme a doufáme, že dopadne takhle, mnozí z nás vidí několik výsledků současně. Když naopak si představíme událost tak, že tomu bezmezně věříme a víme, že to tak dopadne, obrazy v naší hlavě jsou jiné. Většinou bývá obraz jasnější, ostřejší, bližší, se sytějšími barvami apod.

Když Vám nyní řeknu, že pokud změníte to, co máte uvnitř, změníte Vaše přesvědčení o tom, jestli v životě máte a nebo nemáte štěstí, začnete vidět příležitosti i tam, kde jste je doposud neviděli. Oni tam jsou, stejně jako peníze na cestě v případě toho experimentu, jen je musíte začít vidět. A mluvíme-li v moderních termínech - řekněme, že jej musíme začít přitahovat...

Ok. Dosud jsem v životě tedy štěstí neměl, jak to tedy mám změnit?

Samozřejmě, že ve FasterEFT máme postupy, kterými lze toto změnit velmi rychle a které se snažím naučit lidi v současném on-line semináři.

Mimochodem právě ve čtvrté lekci semináře, účastníky naučím procesy a vysvětlím techniky, pomocí kterých budou moci změnit přesně takovéto věci. 

Jelikož však náš mozek nedokáže úplně přesně rozlišit to, co pravda je a co není (to jste již dozajisté ráčili pochopiti na základě nesmyslných přesvědčení, které jste posléze zjistili, že byly úplně mimo), existuje jednoduchý návod, který zní: Fake it till You make it (Předstírej to, dokud to nedokážeš).

Co to znamená? Přesně to, co to říká. Prostě dělejte, že to tak je. Začněte o sobě tvrdit, že máte štěstí. Řekněte to lidem kolem sebe, říkejte to sami sobě do té doby, dokud tomu budete věřit a v ten okamžik, kdy tomu uvěříte a stane se to přesvědčením, začnete vidět příležitosti, které jste dosud nebyli schopni svým "nešťastným" úhlem pohledu vidět.

Možná to bude trvat dny, měsíce, možná i třeba rok, ale pokud to budete dělat doopravdy, výsledky se dostaví.
Pokud však nechcete čekat dlouhou dobu, možná je čas, se naučit nejdříve zbavit těch starých přesvědčení, které nás brzdí, abychom mohli mít v životě víc štěstí.

Pokračujte k následujícímu článku: O štěstí II