ÚvodNovinky a článkyJak si zvýšit sebevědomí a sebehodnotu

Jak si zvýšit sebevědomí a sebehodnotu

Ušlapání, sebehnodnota, sebevědomí

Budeme-li se bavit o nízkém sebevědomí, či nízké sebehodnotě zabředneme do jednoho z nejpopulárnějších témat dnešní doby. Každý den na ulici, v práci, ve škole a všude jinde potkáváme spoustu lidí, jejichž vlastní sebehodnocení je hluboko pod bodem mrazu

Je to i váš případ? Také si o sobě myslíte tak málo? Máte pocit, že nejste dobří a nic nikdy nemůžete dokázat?

Naopak nechcete být jako ti, kteří hýří tak velkým sebevědomím, že je každému hned jasné, že ve skutečnosti jen něco předstírají a zvedají si svou hodnotu na úkor ostatních? Jak z toho ven? Jak si pořídit to správné sebevědomí a být sami se sebou spokojeni?

V přvní řadě si musíme uvědomit, odkud v naprosté většině naše vlastní sebevědomí a sebehodnota pochází. V naprosté většině případů vůbec nepochází z toho správného zdroje. Pochází z našeho venkovního světa: od našich rodičů, sourozenců, strýčků a tetiček, učitelů ve škole, spolužáků a kamarádů, druhů a družek, manželů a manželek a všech, se kterými přicházíme nejčastěji do kontaktu.

Obyčejně zejména od těch, na kterých nám logicky musí nejvíce záležet. Ti nad námi mají největší moc. Tak je to přece správně, oni jsou tu pro to, aby nám říkali, co děláme špatně a jak to máme dělat nejlépe. Když to neuděláme podle nich, jsme špatní a dají nám to mnohdy pěkně sežrat.

Kolikrát jste ve svém životě již slyšeli věty jako např.:

  • “Ty nestojíš za nic!"
  • “Co z Tebe bude!"
  • “Nic neuděláš správně!"
  • “Ty se to snad nikdy nenaučíš!"
  • apod.

Hněv, možná frustrace, smutek, zklamání, nepochopení a mnoho dalších jiných emocí a pocitů, které se na základě našeho vnímání v nás vytvářejí.

Říká se, že by nás neměli soudit ti, kteří nechodí v našich botách. Ti, kteří nás neznají, ale tito nás přece znají velmi dobře.

Většinou se také nejedná o to, že bychom všechny tyhle věci slýchali jen jednou. Všichni ti naši blízcí mají své oblíbené naučené věty, které nám říkají pravidelně. Navíc, když se nám něco konečně podaří a máme z toho skutečnou radost, srazí nás znovu na kolena tím, že to, že se nám jednou něco podařilo, ještě neznamená, že se nám to bude dařit i dál, a že nesmíme usnout na vavřínech, apod.

Nikdo netvrdí, že by to nemysleli dobře. Právě naopak, myslí to s námi povětšinou tak nejlépe, jak umí. Ovšem pouze z jejich vlastního úhlu pohledu na tento svět. Mluví na nás tím stejným jazykem, kterým k nim mluvili jejich blízcí. Mluví přesně tak, jak si to sami zažili a jak uvažují sami o sobě. Dělají v danou chvíli jen to, co si myslí, že je nejlepší. Protože to jinak ani neumí.

Ne každý z nás, je totiž ochoten a schopen, zahodit všechno, co se naučil. I když se mu to v mládí nelíbilo, převzal tyto naučené programy a vzorce chování a předává je dál klidně dalším generacím.

Neděláte náhodou to samé svým dětem, či blízkým?

Tato nízká sebehodnota a sebevědomí se stanou naším pevným základem a ať chceme sebevíc, nedokážeme to změnit. Souvisí to všechno s tím, co jsme si prožili, jaké hlasy máme v naší hlavě a jak k sobě sami promlouváme, jaké obrazy a filmy si přehráváme v naší mysli, ať už si jich jsme vědomi, či nikoli a také jaké pocity přitom zaznamenáváme.

Z výše uvedeného by vám již nyní mělo být alespoň trochu jasnější, odkud naše sebehodnocení většinou vychází a odkud by také vycházet mělo.

Pokud však nevíme, jak na to, můžeme opravdu prožít celý život s tou nejmizernější představou o sobě samém a tou také “nakazit” všechny, se kterými přicházíme do kontaktu a předáváme jim to dál.

Uvědomte si, prosím, že stejně tak, jak ti vaši blízcí jednali s vámi, vy nyní možná na základě toho, co máte uvnitř, jednáte dál sami se sebou a nebo s ostatními.

Proto, aby člověk změnil svou vlastní hodnotu a sebevědomí, někdy stačí velmi málo. Stačí si uvědomit a přestat generalizovat.

Co znamená generalizovat?

Generalizovat znamená zobecňovat. Je to tak, když se na svět díváme z velmi velké výšky, vidíme kontinenty, města, ale nevídíme jednotlivé lidi, kteří v daných městech žijí. Protože výška, ze které se díváme našim očím neumožní tak malé detaily rozlišit.

Příklad: Setkáte se s člověkem, který o sobě říká, že nikdy nic neudělá dobře. - Tento člověk generalizuje. Otázky, která mu pomohou udělat možná i zásadní životní změnu jsou: “Opravdu?" !Opravdu není ani jedna jediná věc, která se Ti v životě podařila, nebo kterou jsi udělal dobře?" "Jakákoli maličká věc?"

Protože je všechno o tom, jak k sobě uvnitř promlouváme, může i takto jednoduchá otázka znamenat konec jakékoli terapie. Protože tento člověk musí začít hledat nyní ne to, co se mu nepovedlo, ale naopak to, co se mu povedlo. Musí otočit vhozenou minci a podívat se na její druhou stranu. Vlastně zjistí, že se mu v životě podařila spousta věcí, třeba i malých, ale jsou tam, pouze nebyl naučen, věnovat jim pozornost. Díky tomu se dokážeme mnohdy velmi snadno přepnout a začít uvažovat trochu jinak a přestaneme zobecňovat.

Dříve v tomto článku jsem se také zmínil o tom, že uvnitř našich myslí máme různé hlasy. Hlasy našich rodičů a nebo někoho jiného a také naše vlastní. Ne, nejste blázen, pokud si sami se sebou povídáte (pokud to tedy není nahlas :) ).

Tyto hlasy mají určitý tón, určité místo. Jsou uvnitř naší hlavy a nebo je slyšíme jakoby z venku. Co se stane s tím nepříjemným hlasem, který vám neustále dokola opakuje, že za nic nestojíte, přesunete-li ho na jiné místo.

Cíleně jej ve své mysli přehodíte zleva doprava a nebo zevnitř ven a naopak. Změníte jeho tón. Dáte mu třeba hlas vaší oblíbené pohádkové komické postavy. Nebo si představíte, že držíte v ruce dálkový ovladač a hlasitost úplně snížíte přidržením tlačítka hlasitosti. Pohrejte si se stavebními bloky našich zážitků tzv.: Submodalitami...

Všechny tyto věci nevyžadují žádné velké znalosti a hlavně ani žádný čas. Můžete všechno provést velmi velmi rychle a nikdo o tom nemusí vědět a vy se začnete měnit. Začnete si možná také více všímat, zda-li vaše blízké povzbuzujete a nebo je ubíjíte stejně, jako ubíjeli vás.

Pokud však jste ve svém životě zažili mnoho neúspěchů, které stejně nemůžete pustit z hlavy, můžete všechny tyto zážitky změnit v něco pozitivního. Můžete použít ťukání a změnit svůj vnitřní svět a s úžasem sledovat, jak se také začne měnit ten vnější.

Sebevědomí lidé jsou si vědomi svých vlastních hodnot, znají svoje silné stránky a pracuji na těch slabých tak, aby byli každý den alespoň o kousíček lepší, než den předešlý.

Sebevědomí lidé jsou hodní a schopni pomáhat ostatním, podat jim pomocnou ruku a vytáhnout ostatní na stejný schod, na kterém právě stojí.

Buďte také takoví...