ÚvodNovinky a článkyDobré x Špatné = Kolaps (za využití spouštěčů)

Dobré x Špatné = Kolaps (za využití spouštěčů)

Pomocí této jednoduché techniky můžeme vyřešit a odstranit nějaký problém a naučit se jednu z NLP technik a více pochopit, co je nutné k tomu, aby se udála jakákoli změna.

Spouštěč

V tomto článku jsem chtěl dát všem konkrétní návod na to, jak rychle změnit problém s minimálním úsilím. Tato metoda je velice jednoduchá. Není však přímo součástí FasterEFT. Robert Smith o ní mluví a lehce ji demonstruje na některých svých seminářích a DVD. Tuto techniku se naučil při čtení knihy MindWorks od Anné Linden a Kathrin Perutz. Sám jsem tuto knihu četl a zkoušel jsem tuto jednoduchou metodu podle ní. Cílem této metody je změnit problém čistě za použití tzv. spouštěčů (kotev).

Co jsou spouštěče a jak to všechno vzniklo?

Určitě to všichni znáte. V rádiu zazní Vám známá písnička, kterou jste již nějakou dobu neslyšeli a Vy najednou začnete vzpomínat na dovolenou, či léto, kdy tuto písničku stále dokola hráli v rádiu. Vzpomenete si na to, jaké to bylo, co se dělo a na chvíli zapomenete na okolní realitu a užijete si tento úžasný zážitek znovu. Písnička, kterou jste slyšeli byla tzv. spouštěčem. Co přesně takový spoušteč je a jak to funguje? Začalo to již s objevy známého ruského fyziologa a lékaře Ivana Pavlova a jeho podmiňováním. Velice slavný je jeho experiment se psy, kdy po zazvonění na zvon byla skupinka psů nakrmena. Takto se to opakovalo po dostatečně dlouhou dobu a posléze bylo zjištěno, že v okamžiku, kdy zazvonil zvon, psi začali slintat a očekávali potravu. Definoval bych to jednoduše asi takto:

"Pokud je nějaký vnější stimul (nějaká událost, činnost) přítomná při (nebo i bezprostředně před) jisté další činnosti, či zážitku, po dostatečný počet opakování. Stává se tento stimul spouštěčem (v hypnóze kotvou) a vyvolá podmíněnou reakci, která ve většině případů připomene našemu podvědomí to, co by mělo následovat."

Samozřejmě se nezbytně nutně nemusí jednat pouze o pozitivní zkušenosti. Bohužel velice snadno se stane, že se toto stává i s negativními a tak jeden pohled šéfa v práci dokáže vyvolat emoce a stav, ze kterého, vyhrabat se nám, potrvá celý den.

Důležité upozornění:
Toto je pouze svépomocné cvičení a nenahradí práci s trénovaným profesionálem. Není určeno k řešení největších životních traumat a velkých fóbií. Spíše běžných každodenních záležitostí a některých trápení, událostí ve kterých jsme třeba nebyli bezprostředně ohroženi na životě apod.

K tomu, aby mohla být uskutečněna změna, potřebujeme mít dvě věci: Špatné x Dobré  = kolaps. Úroveň vybrané události (zejména negativní) nesmí převyšovat úroveň pozitivní události.

Snadným způsobem jak toto zjistit je: zvolit na stupnici od 0 – 10 intenzitu problému a stejně tak intenzitu pozitivní zkušenosti. V případě 5 – 5 bude mysl volit mezi zkušenostmi a volí si tu dobrou.

Pokud by však úroveň špatné zkušenosti převyšovala úroveň dobré, nedobrali bychom se takových výsledků. Proto, prosím, volte pečlivě.

Zanechme tedy teď teorie a přesuňme se k praktické části.

Celý proces ve zkratce:

  1. Pozitivní zkušenost – výběr pozitivní vzpomínky
  2. Zakotvení
  3. Přítomnost
  4. Negativní zkušenost – výběr negativní vzpomínky
  5. Zakotvení
  6. Přítomnost
  7. Opakování
  8. Test
  9. Aktivace spouštěčů
 

Pozitivní zkušenost

Z hluboka se nadechneme, vydechneme. A vzpomeneme si na nějakou velice pozitivní událost z našeho života.

V tomto okamžiku je velice dobré vcítit se do té události. To znamená, být tam. Je Vám tolik, kolik Vám je v té době. Jste tam v té události. Všimněte si, co vidíte, slyšíte, cítíte v těle, vůně, chutě. Soustřeďte se na své fyzické pocity v těle. Všimněte si, kde se ten pocit, který Vám říká, že to je pozitivní vzpomínka, nachází. (Ze své praxe vím, že většina pozitivních pocitů u nemalého procenta lidí se nachází v oblasti srdce.).

Prožijte sit u událost a dávejte pozor na detaily a kvality té události (submodality). Pokud vidíte obrázek, přibližte si ho, udělejte jeho barvy jasnější, živější, hravější (např.: jako byste používali dálkový ovladač u televize a přidávali barvy).

Všimněte si, jak se dobré pocity zvětšují. Pokud slyšíte nějaké příjemné zvuky, take je zesilte, jakobyste si svou oblíbenou písničku na Vašem CD přehrávači chtěli užít a aby všichni slyšeli její nádherné tóny a melodii.

Všimněte si pocitu, který máte v těle, ať je kdekoli. Všimněte si, jak se ten pocit točí, jakým směrem, jak je veliký. Roztočte ten pocit rychleji. Točte ho tak rychle, že se začne zvětšovat. Dvakrát rychleji a on se dvakrát zvětší. Ten pocit může naplnit celé vaše tělo a může jít I dál. Užijte si jej.

Zakotvení

V okamžiku, kdy jste na těsně před vrcholkem svého prožitku, se chyťte za levý ušní lalůček a všimněte si: intenzity vašeho stisku, kde přesně se dotýkáte, jakým způsobem. (Toto je velice důležité). Ideální doba, po kterou držíme lalůček je asi 10 - 20 vteřin.

Přítomnost

Vrátíme se do přítomnosti. Můžeme se protáhnout, proskočit, protřepat prsty na rukou. Porozhlédnout se po místnosti. Cokoli, co nám pomůže uvědomit, že jsme zpět v přítomném okamžiku.

Negativní zkušenost

Vybereme si negativní zkušenost, kterou chceme pomocí této techniky odstranit.

Zhluboka se nadechneme, vstoupíme do oné události a všimáme si všeho, co vidíme, co cítíme, všimneme si toho, jak víme, že je to problém. Soustředíme se na ony negativní pocity. - V tomto okamžiku není třeba negativní pocity zvětšovat.

Zakotvení

Tentokráte si vybereme pravý ušní lalůček a stiskneme jej opět po asi 10 - 20 vteřin. Je nutné si všimnout, jakým způsobem jsme se za ušní lalůček chytili a zapamatovat si to pro opakování.

Přítomnost

Vrátíme se do přítomnosti. Můžeme se protáhnout, proskočit, protřepat prsty na rukou. Porozhlédnout se po místnosti. Cokoli, co nám pomůže uvědomit, že jsme zpět v přítomném okamžiku.

Opakování

Opakujeme kroky 1 – 6 minimálně 5 – 10-krát.
Ve skutečnosti není mnohdy třeba mnoha opakování. Pokud jsou pocity velmi silné, je možné je zakotvit již napoprvé. Opakování však dosává na síle a účinku. 

Test

Po dostatečném opakování vyzkoušíme oba naše spouštěče.

Z hluboka se nadechneme a vydechneme.

Nejdříve se stejným způsobem chytneme za pravý úšní lalůček (negativní) a do několika málo vteřin, by se nám měla vybavit daná událost, pocity, emoce a vše ostatní, co jsme zakotvili z negativní vzpomínky. – Pokud ne, je třeba opakovat kroky 1 – 6 ještě několikrát. Pokud ano, vrátíme se do přítomnosti.

Stejně to uděláme s levým ušním lalůčkem. Stiskneme jej způsobem, na který jsme již zvyklí a všímáme si, zda-li se nám vybaví pozitivní emoce, zkušenosti, vzpomínka apod.

Všímejte si intenzity pocitů. Pokud se Vám zdá, že to ještě není úplně ideální, důrazně doporučuji zopakovat kroky 1 – 6 do té doby, než spouštěč nebude správně pracovat.

Aktivace spouštěčů

Konečně se dostáváme k něčemu zajímavému. V tomto okamžiku chci, abyste stiskli oba uční lalůčky současně, drželi je a počkali si na to, co se bude dít.

Během pár okamžiků byste měli zažít velké míchání emocí a pokud bylo vše prováděno správně, problém by se měl vyrušit. Pokud se teď vrátíte k číslům, které jste si určili na začátku naší práce u problému, měli byste zaznamenat změnu s ohledem na to, jak je na tom ten problém teď. Pokud bude třeba, použijte jinou pozitivní zkušenost a zopakujte celý proces až do úplného vyřešení daného problému.

Doufám, že se vše podařilo dobře. S tréninkem roste zkušenost. Pokud budete praktikovat tuto techniku na denní bázi, naučíte se vytvářet takovéto změny rychle a efektivně.